Selecteer een pagina

Arabi Vertaalbureau levert sinds 1980 (beëdigde) vertalingen en tolkdiensten op onder andere juridisch en medisch gebied. Bijvoorbeeld: huwelijks- en echtscheidingsaktes, diploma’s, uittreksels, certificaten, rijbewijzen, paspoorten, medische rapporten, enzovoort.Wij zorgen ook voor persoonlijke tolkdiensten, bemiddeling en communicatie.

Wij denken hier aan cliënten uit alle Arabische landen, Frankrijk, Groot-Brittanië, Italië, Portugal, Spanje, Turkijë en nog meer. In het algemeen zijn onze tolken “native speakers” en gecertificeerd door het Ministerie van Justitie; ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Arabi Vertaalbureau wordt ingeschakeld door medische en gezondheidsinstellingen, justitiële en maatschappelijke instanties, ministeries, (medische) specialisten, assurantiekantoren, notarissen, verzekeringsmaatschappijen, advocaten, bedrijven en particulieren.