Selecteer een pagina

Over

Alle tolken (en vertalers) zijn gebonden aan een beroepsgeheim en voeren de opdracht uiterst professioneel. Wij adviseren u voor tolkdiensten tijdig af te spreken.

U kunt Arabi Vertaalbureau inschakelen voor bemiddeling inzake omgaan met buitenlandse cliënten en culturen, oriëntatiegesprekken, beroepskeuze-informatieavonden, enzovoort.

Met betrekking tot het communiceren met buitenlandse cliënten kunnen wij voor u in de taal van uw keuze telefoneren, e-mailen of faxen naar het buitenland om uw wensen duidelijk over te brengen en te beantwoorden.

Bepaalde juridische (beëdigde) vertalingen dienen voorzien te worden van een legalisatiestempel en/of een apostille van de rechtbank of kamer van koophandel. Desgewenst regelen wij deze extra diensten voor u. Teksten voor brochures, folders, advertenties en nieuwsbrieven worden vertaald en afgeleverd in het format van uw keuze. Wij volgen uw instructies nauwkeurig omtrent de lay-out en stijl. Wij staan ook paraat om u te assisteren bij het professioneel afdrukken van bijzondere teksten. Arabische teksten beginnen bijvoorbeeld aan de rechterkant van de pagina.

Tot slot kunnen wij u verzekeren dat onze 30 jaar deskundigheid borg staat voor een professionele en vertrouwelijke uitvoering van uw opdrachten.